In onze praktijk bieden wij verschillende vormen van psychotherapie aan. Wij bieden zowel individuele psychotherapie aan als relatie- en gezinstherapie. In het intakeonderzoek bekijken we met u samen welke vorm van therapie het beste bij u past en u het beste zou kunnen helpen. In alfabetische volgorde ziet u hieronder ons aanbod aan therapie.

Cognitieve gedragstherapie (Lex Vendrig)
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelnaam van therapieën waarvan de effectiviteit is aangetoond in onderzoek en die zich richten op op gedragsverandering. Het anders leren denken en het anders leren doen staan hierbij centraal. Ook kenmerkt CGT zich door een hoge mate van structuur. Er wordt veel gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten. Het gaat minder om het begrijpen van het verleden, maar meer om het anders leren doen en denken. De aanname van CGT is dat hoe iemand denkt voor een groot deel bepaalt hoe iemand zich voelt. Als iemand anders gaat denken zal die persoon zich ook anders gaan voelen. Er zijn door de jaren heen verschillende varianten van CGT ontwikkeld, o.a. rationeel emotieve therapie (REBT naar Ellis), cognitieve therapie (CT naar Beck), schematherapie, specifieke exposure-interventies, vaardigheidstrainingen, etc. Voor meer informatie zie: www.vgct.nl

EMDR (Lex Vendrig)
EMDR wordt met name toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere trauma-gerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, nare gebeurtenis, waarbij het ‘eraan denken’ nog steeds heftige emoties oproept. In de EMDR-behandeling wordt gevraagd aan de traumatische (vervelende) gebeurtenis terug te denken en wordt men tegelijkertijd afgeleid. Vaak is die afleiding het met de ogen volgen van een handbeweging van de therapeut. Het doel van EMDR is om de traumatische ervaringen te ‘verwerken’, dat wil zeggen de klachten verminderen zodat u uw dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken. Voor meer informatie zie: www.emdr.nl

Hypnose (Lex Vendrig)
Hypnose is eigenlijk geen zelfstandige therapievorm maar een specifieke vorm van bewustzijn. Mensen en ook dieren kunnen in een toestand raken die we aanduiden als ‘trance’ of hypnose. Deze toestand kan zich spontaan voordoen, bijvoorbeeld als we naar een film kijken waar we helemaal in op gaan, of als we tijdens een lange autorit in gedachten raken, terwijl het besturen van de auto op de automatische piloot gaat. In hypnose zijn mensen in staat om controle te krijgen over delen van zichzelf wat vaak niet goed lukt in een bewuste toestand. Hypnose is vooral geschikt om grip te krijgen op psychosomatische klachten en ongewenste gewoonten. Ook kan hypnose worden ingezet als onderdeel van een andere therapie (bijvoorbeeld CGT) wanneer het de behandeling van angstklachten en complexe trauma’s betreft. Voor meer informatie: www.nvvh.com

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (Lex Vendrig)
Kortdurende psychodynamische psychotherapie is gebaseerd op diverse psychoanalytische theorieën, o.a. die van Freud maar ook op die van vele anderen. De klassieke psychoanalyse is vrij langdurig en om die reden zijn er de afgelopen decennia verschillende vormen van kortdurende psychodynamische therapie ontwikkeld. Bij kortdurende psychodynamische psychotherapie gaat het om het begrijpen (inzicht krijgen) en oplossen van blokkades in het gevoelsleven van mensen. Vaak zitten mensen vast in patronen waar ze zelf moeilijk uitkomen. Ze zijn bang geworden om hun gevoelens onder ogen te zien en ontwikkelen manieren om deze uit de weg te gaan. Kortdurende psychodynamische psychotherapie is vooral geschikt voor mensen die behalve dat ze minder last willen hebben van hun klachten ook de behoefte hebben om meer van zichzelf te willen begrijpen. Binnen de psychodynamische psychotherapie zijn verschillende varianten ontwikkeld. Binnen onze praktijk maken we gebruik van de zogenaamde ‘affectfobie’ benadering zoals die ontwikkeld is door McCullough. Voor meer informatie zie: wat is kortdurende psychodynamische therapie? en www.iedta.net

Oplossingsgerichte therapie (Anne Tebbens)
Oplossingsgerichte therapie draait de boel om. Oplossingsgerichte therapie stelt dat problemen niets anders zijn dan niet werkzame oplossingen. In oplossingsgerichte therapie wordt dus niet gewerkt aan het probleem, maar aan de oplossing. Samen met de therapeut wordt gekeken welke oplossingen al zijn geprobeerd en welke wel hebben geholpen en welke niet. Het doel van oplossingsgerichte therapie is het vinden van oplossingen die wel werken. Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld vanuit de gezinstherapie. In gezinstherapie lag de nadruk altijd al op het vinden van oplossingen voor niet werkzame manieren van hoe gezinsleden met elkaar omgaan. Een logische volgende stap was dan ook dit gegeven toe te passen in individuele therapie. Een ander kenmerk van oplossingsgerichte therapie is dat de therapeut altijd op zoek is naar de sterke kanten en krachten van de cliënt en daar gebruik van zal maken. Voor meer informatie zie: www.solutionfocused.net

Relatie- en gezinstherapie (Anne Tebbens)
Relatie- en gezinstherapie is de meest effectieve vorm van therapie als het gaat om relatieproblemen en gezinsproblemen. Deze problemen laten zich het beste oplossen als alle betrokkenen aan de therapie meedoen. Bij relatie- en gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, staat de interactie, de wisselwerking tussen mensen centraal. Het probleem ligt in deze optiek nooit bij de één of de ander, wel hoe mensen met elkaar omgaan. Bij systeemtherapie gaat het erom dat mensen leren anders met elkaar om te gaan. Systeemtherapie is primair geïndiceerd bij relatie- of gezinsproblemen, maar soms kan systeemtherapie ook worden ingezet bij individuele problemen. Als de interactie tussen mensen verandert, heeft dit vaak ook een effect op individuele klachten en stoornissen. Ook kiezen we soms voor een combinatie van individuele therapie en systeemtherapie. Binnen de relatie- en gezinstherapie zijn er verschillende stromingen. In onze praktijk passen wij de meest recente benadering toe binnen de systeemtherapie, de zogenaamde narratieve systeemtherapie. Voor meer informatie zie: www.nvrg.nl