Diagnostiek

Binnen Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens hebben wij specifieke deskundigheid op het gebied van psychodiagnostiek. Bij patiënten die zich aanmelden voor behandeling doen wij tijdens het intakeonderzoek een screenende diagnostiek en stellen wij een diagnose. Onderzoek naar psychische stoornissen doen wij dus standaard. Maar mensen kunnen zich ook aanmelden voor uitsluitend een diagnostisch onderzoek.

Ook collega psychologen en psychotherapeuten, huisartsen of POH-GGZ die met een diagnostische vraag zitten kunnen mensen verwijzen voor nadere psychodiagnostiek. Heeft u vragen vooraf of wilt u overleggen, neem dan contact met ons op.

Een diagnostisch onderzoek bestaat uit de afname van een anamnese, soms ook heteroanamnese, dossieronderzoek en de inzet van meetinstrumenten. U kunt zich aanmelden voor de volgende onderzoeken.

Intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek doen wij met de WAIS-IV bij mensen tussen de 16 jaar en 85 jaar. Er wordt een intelligentieprofiel gemaakt, sterkte en zwakte analyse en de resultaten worden geïnterpreteerd zowel in het WAIS-model als in het CHC-model.

Neuropsychologisch onderzoek bij cognitieve veroudering
Mensen die ouder worden ervaren meer geheugenklachten. Soms vraagt men zich af of er misschien sprake is van een beginnende dementie. Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is bij uitstek geschikt om hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Een NPO kan de vraag beantwoorden of er sprake is van normale veroudering, geheugenproblemen door een stoornis zoals een depressie of een beginnende dementie.

Onderzoek naar aan autisme verwante stoornissen (ASS)
Het vaststellen van ASS vereist specifieke deskundigheid. Door de combinatie van het afnemen van een ontwikkelingsanamnese bij een familielid, gerichte observatie en specifiek testonderzoek kan worden uitgezocht of er sprake is van ASS, in welke mate en wordt er een sterkte/zwakte analyse gemaakt. Ook worden adviezen en aanbevelingen gegeven.

Onderzoek naar werkstress, overspanning en burnout
Er wordt een VAR2 afgenomen, eventueel aangevuld met andere vragenlijsten en deze wordt geïnterpreteerd tezamen met een anamnese. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van gewone werkstress, overspanning of burnout of mogelijk een andere stoornis en er wordt een analyse gemaakt welke factoren hierbij een rol spelen (werksituatie, omgang collega’s, persoonskenmerken en privéomstandigheden). Bij mensen die niet verzuimen kan de vraag worden beantwoord of men risico loopt een burnout te ontwikkelen in de nabije toekomst.