Relatie

Waarom relatietherapie? Elke relatie is uniek . Als je in je relatie vastloopt, is het heel gewoon daar eens met een professional naar te kijken. Wat is de dynamiek binnen je relatie en hoe kun je er beiden op een bevredigende manier samen uitkomen?

Anne Tebbens is geregistreerd relatietherapeut. Bij relatieproblematiek worden in het eerste gesprek altijd de partners samen uitnodigen. Meestal volgt daarna een individueel gesprek met elk apart; de vervolggesprekken worden gevoerd met de partners samen. Bij relatieproblemen onderzoeken we het ‘negatieve  patroon’ waarin je samen gevangen zit en gaan dit bekijken als  ‘gezamenlijke vijand’; je wilt dit tenslotte allebei niet.  Relatieproblemen ontstaan meestal niet uit gebrek aan liefde, maar omdat we ons geen raad weten met gevoelens en emoties. Daardoor stoppen we ze weg en blijven disfunctionele omgangspatronen bestaan. Deze leiden vaak tot escalaties of verwijdering. Met behulp van EFT leer je hoe je samen kunt de-escaleren. Je ervaart hoe het is als er anders met je wordt omgegaan, leert hoe je je kunt uiten naar elkaar op een manier die recht doet aan je eigen emoties en behoeften én aan die van je partner. Voorafgaand en tijdens de therapie is het voor veel mensen zinvol het boek ‘Houd me vast’ van Sue Johnson te lezen.

Relatietherapie kan helpen bij:

  • Terugkerende ruzies en verwijten
  • Toenemende verwijdering
  • Moeilijk kunnen praten met elkaar
  • Gekwetstheid die niet overgaat
  • Verandering na krijgen van kinderen of pensionering
  • Seksuele problemen
  • Opvoedproblemen van kinderen
  • Individuele problemen of stoornissen die effect hebben op de relatie
  • Depressieve klachten die voortvloeien uit onvrede in de relatie
  • Problemen in de omgang met familieleden

Bij Soorten therapie leest u meer over wat relatietherapie inhoudt.