Relatie

Waarom relatietherapie? Elke relatie is uniek . Als je in je relatie vastloopt, is het heel gewoon daar eens met een professional naar te kijken. Wat is de dynamiek binnen je relatie en hoe kun je er beiden op een bevredigende manier samen uitkomen?

Anne Tebbens is geregistreerd relatietherapeut. Bij relatieproblematiek zal zij in het eerste gesprek altijd de partners samen uitnodigen. Meestal worden de vervolggesprekken gevoerd met de partners samen, maar soms kan er ook individueel gewerkt worden. Bij relatietherapie staat telkens de wisselwerking tussen mensen centraal. De blik is niet gericht op wie er schuld heeft of waar de oorzaak ligt, maar op het verhelderen van een disfunctionele manier van met elkaar omgaan. Ook het elkaar beter leren begrijpen, vormt een wezenlijk onderdeel van relatietherapie.

Relatietherapie kan helpen bij:

  • Terugkerende ruzies en verwijten.
  • Toenemende verwijdering.
  • Moeilijk kunnen praten met elkaar.
  • Gekwetstheid die niet overgaat.
  • Verandering na krijgen van kinderen of pensionering.
  • Seksuele problemen.
  • Opvoedproblemen van kinderen en gezinsproblemen.
  • Individuele problemen of stoornissen zoals depressie, ADHD, of autisme die effect hebben op de relatie.
  • Depressieve klachten die voortvloeien uit onvrede in de relatie
  • Problemen in de omgang met familieleden in een breder verband, zoals schoonfamilie, kinderen die uit huis zijn, problemen van samengestelde gezinnen, etc.

Bij Soorten therapie leest u meer over wat relatietherapie inhoudt.