Second

De afgelopen jaren is Lex Vendrig regelmatig geraadpleegd door medisch adviseurs en advocaten om de kwaliteit te beoordelen van psychologische/psychiatrische en neuropsychologische onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van letselschadeprocedures. Als u twijfelt of een onderzoek wel correct is uitgevoerd of u heeft specifieke vragen t.a.v. uitgevoerde expertises, kunt u contact opnemen. Het geanonimiseerde dossier wordt onderzocht en uw vragen worden beantwoord.

Publicaties van Lex Vendrig over symptoomvaliditeit in letselschadezaken: