Juridisch kader
Geheimhouding is een essentieel onderdeel van psychotherapie. Als behandelaar gaan wij met u een vertrouwensrelatie aan en daarbij is het van groot belang dat u zich veilig voelt. Dit kan alleen werken als u ervan op aankunt dat er een absolute geheimhouding is. Anders kan psychotherapie ook niet werken. Geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van de verschillende wetten en beroepscodes die op ons van toepassing zijn. Zo mogen wij alleen informatie uitwisselen met derden zoals bijvoorbeeld een huisarts of bedrijfsarts als u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Maar ook andere zaken wordt door deze regelgeving bepaald. De volgende beroepscodes en wetten zijn op ons van toepassing:

  • Beroepscode voor psychologen (NIP)
  • Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP)
  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
  • Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over hoe de behandeling loopt, of hoe wij met u omgaan, dan hopen wij dat u dit ons kenbaar maakt. Door erover te praten kunnen soms misverstanden uit de wereld worden geholpen, of kunnen wij leren wat wij beter kunnen doen.

Als u vindt dat wij ernstig tekort schieten dan is er ook de mogelijkheid om bij een van onze beroepsverenigingen een klacht in te dienen. Informatie over welke rechten u hierbij heeft, vindt hier. Onze beroepsverenigingen hebben een eigen klachtenreglement.

  • Klacht over Lex Vendrig. Neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP). Op de website van de NVVP kunt u een klachtenformulier downloaden. Hier vindt u het klachtenreglement van de NVPP. Omdat Lex Vendrig ook onder het tuchtrecht valt, kunt u ook uw klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)
  • Klacht over Anne Tebbens. Neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Op de website van de NVRG kunt u het klachtenreglement vinden.