Het kwaliteitsstatuut heeft betrekking op de zorg die door Lex Vendrig wordt geleverd of waar Anne Tebbens als medebehandelaar/systeemtherapeut bij betrokken is.

Partnerrelatietherapie en individuele therapie die volledig door Anne Tebbens wordt uitgevoerd, vallen niet onder het kwaliteitsstatuut.

Voor cliënten die tot 1-5-2023 gestart zijn: Kwaliteitsstatuut

Voor cliënten die na 1-5-2023 gestart zijn: Kwaliteitsstatuut