In de praktijk zijn de volgende registraties en lidmaatschappen aanwezig:

Lex Vendrig

Registraties:

  • Klinisch psycholoog (BIG: 89050070725 )
  • Psychotherapeut (BIG: 19050070716)

Lidmaatschappen:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Ik voldoende aan de kwaliteitseisen van de LVPP en ben in het bezit van een visitatiebewijs.

Anne Tebbens

Registraties:

  • Systeemtherapeut NVRG
  • Aanvullend getraind registertherapeut EFT

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Stichting Emotionally Focused Therapie  (EFT)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van bovengenoemde verenigingen en ben in het bezit van een visitatiebewijs. 

LVVP-visitatielogo 100V      Drukwerk     naamloos   nvrg