In de praktijk zijn de volgende registraties en lidmaatschappen aanwezig:

Lex Vendrig

Registraties:

  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut

Lidmaatschappen:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Anne Tebbens

Registraties:

  • Relatie- en gezinstherapeut

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

LVVP-visitatielogo 100V      Drukwerk     naamloos   nvrg