In onze praktijk bieden wij verschillende vormen van psychotherapie aan. Wij bieden zowel individuele psychotherapie aan als relatie- en gezinstherapie. In het intakeonderzoek bekijken we met u samen welke vorm van therapie het beste bij u past en u het beste zou kunnen helpen. In alfabetische volgorde ziet u hieronder ons aanbod aan therapie.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (Lex Vendrig)
Kortdurende psychodynamische psychotherapie is gebaseerd op diverse psychoanalytische theorieën, o.a. die van Freud maar ook op die van vele anderen. De klassieke psychoanalyse is vrij langdurig en om die reden zijn er de afgelopen decennia verschillende vormen van kortdurende psychodynamische therapie ontwikkeld. Bij kortdurende psychodynamische psychotherapie gaat het om het begrijpen (inzicht krijgen) en oplossen van blokkades in het gevoelsleven van mensen. Vaak zitten mensen vast in patronen waar ze zelf moeilijk uitkomen. Ze zijn bang geworden om hun gevoelens onder ogen te zien en ontwikkelen manieren om deze uit de weg te gaan. Kortdurende psychodynamische psychotherapie is vooral geschikt voor mensen die behalve dat ze minder last willen hebben van hun klachten ook de behoefte hebben om meer van zichzelf te willen begrijpen. Binnen de psychodynamische psychotherapie zijn verschillende varianten ontwikkeld. Binnen onze praktijk maken we gebruik van de zogenaamde ‘affectfobie’ benadering zoals die ontwikkeld is door McCullough. Voor meer informatie zie: wat is kortdurende psychodynamische therapie? en www.iedta.net

Cognitieve gedragstherapie (Lex Vendrig)
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelnaam van therapieën waarvan de effectiviteit is aangetoond in onderzoek en die zich richten op op gedragsverandering. Het anders leren denken en het anders leren doen staan hierbij centraal. Ook kenmerkt CGT zich door een hoge mate van structuur. Er wordt veel gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten. Het gaat minder om het begrijpen van het verleden, maar meer om het anders leren doen en denken. De aanname van CGT is dat hoe iemand denkt voor een groot deel bepaalt hoe iemand zich voelt. Als iemand anders gaat denken zal die persoon zich ook anders gaan voelen. Er zijn door de jaren heen verschillende varianten van CGT ontwikkeld, o.a. rationeel emotieve therapie (REBT naar Ellis), cognitieve therapie (CT naar Beck), schematherapie, specifieke exposure-interventies, vaardigheidstrainingen, etc. Voor meer informatie zie: www.vgct.nl

Emotionally focused therapy (Anne Tebbens)
De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Relatietherapie (Anne Tebbens)
Relatie- en gezinstherapie is de meest effectieve vorm van therapie als het gaat om relatieproblemen en gezinsproblemen. Deze problemen laten zich het beste oplossen als alle betrokkenen aan de therapie meedoen. Bij relatie- en gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, staat de interactie, de wisselwerking tussen mensen centraal. Het probleem ligt in deze optiek nooit bij de één of de ander, wel hoe mensen met elkaar omgaan. Bij systeemtherapie gaat het erom dat mensen leren anders met elkaar om te gaan. Systeemtherapie is primair geïndiceerd bij relatie- of gezinsproblemen, maar soms kan systeemtherapie ook worden ingezet bij individuele problemen. Als de interactie tussen mensen verandert, heeft dit vaak ook een effect op individuele klachten en stoornissen. Ook kiezen we soms voor een combinatie van individuele therapie en systeemtherapie. Binnen de relatie- en gezinstherapie zijn er verschillende stromingen. In onze praktijk passen wij de meest recente benadering toe binnen de systeemtherapie, de zogenaamde narratieve systeemtherapie. Voor meer informatie zie: www.nvrg.nl