Wij zijn een door de overheid erkende vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. De hulp wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. In het basispakket wordt een onderscheid gemaakt tussen basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). Wij bieden zowel kortdurende zorg (BGGZ) als langdurige en specialistische zorg (SGGZ) aan in onze praktijk.

Welke zorgverzekeraars?
Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens heeft contracten voor zowel BGGZ zorg als SGGZ zorg gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat zowel de door ons aangeboden kortdurende zorg als langdurige zorg volledig wordt vergoed.

 Wettelijk eigen risico
GGZ-zorg (BGGZ en SGGZ) valt onder het wettelijk eigen risico van de basisverzekering. In 2020 bedraagt uw eigen risico € 385,–. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten met uitzondering van huisartsenzorg.

DBC
BGGZ en SGGZ wordt gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. Dit houdt in dat er pas een afrekening gedaan wordt met uw zorgverzekeraar na afloop van het gehele behandeltraject of een jaar na de startdatum als de therapie langer duurt dan een jaar. Het DBC-systeem is een vrij complex systeem. Heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u meer hierover lezen op de volgende website: www.dbconderhoud.nl

Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de hulp door uw ziektekostenverzekeraar vanuit de basisverzekering moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts. In de verwijsbrief moet uw huisarts aangeven voor welke type zorg hij/zij u verwijst (BGGZ of SGGZ) en welke stoornis hij/zij globaal vermoedt. Ook de AGB-code van uw huisarts moet in de brief staan. Zonder geldige verwijsbrief vervalt het recht op vergoeding.

Niet vanuit de basisverzekering
Enkele stoornissen uitgesloten van recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Geen recht op vergoeding bestaat bij aanpassingsstoornissen (overspanning en burn-out). Bij relatieproblemen is er alleen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als er naast de relatieproblemen óók sprake is van individuele problematiek.

Als ik geen recht heb op vergoeding vanuit de basisverzekering, wat dan?
Als hulp waarvoor geen recht op vergoeding bestaat wordt geboden door Lex Vendrig, wordt het ‘overig zorgproduct’ (OZP) in rekening gebracht. Het tarief van Lex Vendrig is € 118,00 per consult.

Als hulp waarvoor geen recht op vergoeding bestaat wordt geboden door Anne Tebbens kan de hulp geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Hoeveel vergoed wordt, hangt sterk af van uw pakket en waar u verzekerd bent. Anne Tebbens is aangesloten bij de NVPA en de meeste zorgverzekeraars vergoeden hulp vanuit de aanvullende verzekering aan therapeuten die zijn aangesloten bij de NVPA. Het tarief van Anne Tebbens is € 100,00 per consult.

Kosten bij te late afmelding
Afspraken die binnen 24 uur voordat het gesprek zou plaatsvinden worden afgezegd worden naar redelijkheid en billijkheid in rekening gebracht. Wij zijn dan immers niet meer in staat een ander gesprek in te plannen en niet-nagekomen afspraken worden ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Nalezen?
Download ons Informatieformulier en Algemene betalingsvoowaarden