De actuele wachttijd staat gepubliceerd op de homepagina, links onderaan. Rond de eerste van iedere maand wordt de wachttijd geactualiseerd.

De wachttijd is de tijd tussen de aanmelding en het eerste intakegesprek. Wij hanteren geen aparte wachttijd voor behandeling. Dat wil zeggen, er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling. Ook wordt in de wachttijd geen onderscheid gemaakt tussen diagnose en type zorg, zoals basis GGZ of specialistische GGZ. De wachttijd is met andere woorden voor iedereen gelijk.

Bemiddeling door uw zorgverzekeraar
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling voor hulp bij een andere zorgverlener. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).