Hoewel iedereen wel het woord psychotherapie kent en waarschijnlijk daar ook wel een voorstelling bij heeft, is het toch goed om even stil te staan bij de vraag wat psychotherapie nu eigenlijk is.

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een behandelmethode om door middel van gesprekken psychische klachten of problemen te doen verminderen of verdwijnen of mensen te leren deze meer hanteerbaar te maken. Voor een deel zijn de gesprekken tijdens een psychotherapie ook gewoon ‘gesprekken’ zoals we die kunnen voeren met onze partner of een goede vriend(in). Dus twee personen die gedachten, gevoelens en opvattingen uitwisselen. Aan de andere kant heeft psychotherapie ook een aantal kenmerken in zich die fundamenteel afwijken van een ‘normaal’ gesprek. Op de eerste plaats gaat het gesprek één kant op. De cliënt/patiënt staat volledig centraal en de behoeften van de therapeut zijn van ondergeschikt belang. De duur van de gesprekken ligt ook vast. Dit komt in het begin soms rigide over, maar de strakke begrenzing biedt juist veiligheid. Verder is een belangrijk verschil met een gewoon gesprek het volgende. Een gewoon gesprek gaat per definitie over de inhoud. Een psychotherapeut let daarnaast ook op het proces (wat er gebeurt tussen de cliënt en de therapeut) en probeert daar samen met de patiënt bij stil te staan en over van gedachten te wisselen. Voor meer informatie over psychotherapie: http://www.psychotherapie.nl/

Hoe werkt psychotherapie?
Psychotherapie richt is op het verminderen of hanteerbaar maken van psychische klachten. Het resultaat komt tot stand door de gezamenlijke inspanning van de therapeut en de cliënt. De cliënt wordt met anderen woorden niet beter gemaakt door de behandelaar, maar de behandelaar helpt de patiënt bij het oplossen van de knopen in zijn of haar gevoelsleven. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de patiënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Er zijn ook problemen waar een psychotherapeut niets aan kan veranderen. Aan een vervelende werkgever, overlast van buren of een chronische ziekte kan een psychotherapeut niets doen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Verschillende vormen van psychotherapie:
Problemen van mensen spelen zich af op het snijvlak van denken, voelen en handelen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen deze drie elementen. Wat je denkt bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en wat je doet, maar andersom is het ook zo dat steeds terugkerende gevoelens weer van invloed zijn op hoe we over ons zelf denken en wat we doen en vooral wat we laten. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Het verschil zit ‘m vooral in wat het aangrijpingspunt is voor verandering. Het denken, het voelen of het doen? De overeenkomsten tussen de verschillende vormen van psychotherapie zijn overigens groter dan de verschillen. Het zijn vaak verschillende wegen naar Rome. Hier vindt u een kort filmpje waarin de geschiedenis van de psychotherapie in relatie tot de verschillende benaderingen wordt verteld.

Wat is een psychotherapeut?
Het beroep van psychotherapeut is opgenomen in de wet BIG en daarmee beschermd. Zie voor meer informatie over de BIG-registratie: www.bigregister.nl

Ook andere beroepen in de wet BIG passen psychotherapie toe. Zo hebben klinisch psychologen de volledige opleiding tot psychotherapeut doorlopen en passen dus psychotherapie toe. Gezondheidszorgpsychologen passen deeltechnieken toe van psychotherapie. Klinisch psychologen staan in het specialistenregister van gezondheidszorgpsychologen.

Verder is er ook nog het verenigingslidmaatschap welke onderdak biedt aan personen die zijn opgeleid in een specifieke therapievorm zoals psychoanalytische psychotherapie. Het verenigingslidmaatschap biedt een extra garantie dat iemand kundig is in de betreffende therapievorm.