2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

 • Vendrig, A. A., & Castro, W.H.M. (2009). Care management. In: T. Raasveld (Ed.), Slachtoffer centraal. Ja, maar hoe dan? (pp. 27-30). Uitgave van Raasveld Expertise.

2007

2006

 • Vink, I. & Vendrig, L. (2006). Migratie en reïntegratie: Onderzoek naar resultaten van reïntegratietrajecten allochtonen en autochtonen. AD-Visie, 28, 14-17.

2005

 • Vendrig, L. (2005). De Vragenlijst ArbeidsReïntegratie. Diagnostiek-Wijzer, 8, 27-39.
 • Vendrig, L. (2005). Prospectief onderzoek naar de verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met chronische rugpijn, RSI en whiplash vóór, tijdens en na multidisciplinaire behandeling. Gedrag en Gezondheid, 33, 15-24.
 • Vendrig, L. (2005). Prospectief onderzoek naar de verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met chronische rugpijn, RSI en whiplash vóór, tijdens en na multidisciplinaire behandeling. Beweegreden, 2, 18-22.

2004

2003

 • Vendrig, L. (2003). NIP ‘specialismenregisters’ en de Wet BIG: Een integrale oplossing. De Psycholoog, 38, 146, 147.

2002

 • Schakenraad, C., Vendrig, L., Veenstra, W., Frings-Dresen, M., & Sluiter, J. (2002). RSI multidisciplinair benaderd: Eerste resultaten van een werkhervattingsprogramma. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 10, 296-301.
 • Vendrig, L., McWhorter, K., & Akkerveeken, P.F. van. (2002). Treatment of whiplash-associated disorders. In D.C. Turk & R. J. Gatchel (Eds.), Psychological approaches to pain management: A practitioner’s handbook (pp. 417-437). New York: The Guilford Press.

2001

 • Vendrig, A.A. (2001). De multidisciplinaire aanpak van chronische rugpijn in het Rug AdviesCentrum. Huisarts en Wetenschap, 44, 251-253.
 • Vendrig, L. (2001). Op zoek naar de oorzaken van nekpijn. Bespreking van G. Ariëns, Work-related risk factors for neck pain. Results of a prospective study. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 10, 319.

2000

1999

1998

 • Vendrig, A. A. (1998). De langetermijngevolgen na traumatisch hersenletsel. Bespreking van: E. van Balen, A disability-oriented approach to long-term sequelae following traumatic brain injury. De Psycholoog, 3, 125-126.
 • Vendrig, A., Deutz, P., & Vink, I. (1998). Nederlandse vertaling en bewerking van de Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire. Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding, 18, 11-14.
 • Vendrig, A. A., Mey, H. R. de, Derksen, J. J. L., & Akkerveeken, P. F. van (1998). Assessment of chronic back pain patient characteristics using factor analysis of the MMPI-2: Which dimensions are actually assessed? Pain, 76, 179-188.

1997

1996

 • Vendrig, A. A. (1996). Chronische rugpijn en pijngedrag: Verleden, heden en toekomst. De Psycholoog, 31, 369-375.
 • Vendrig, A. A. (1996). Comment on ‘Minnesota Multiphasic Personality Inventory profiles in persons with and without low back pain: A 20-year follow-up study.’ Spine, 21, 1939-1940.

1995

 • Vendrig, A.A. (1995). Chronische pijnklachten en DSM-IV. In J.J.L. van der Klink (Ed.), Psychische problemen en de werksituatie. Handboek voor een actieve sociaal-medische begeleiding (pp. 283-286). Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden.