Wat moet er in de verwijsbrief staan?

  1. AGB-code huisarts
  2. Vermoeden van DSM-5 stoornis
  3. Indicatie voor generalistische basis GGZ (GBGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ)

Hoe bepaal ik het verschil tussen GBGGZ of SGGZ?
Beide indicaties worden door Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens aangeboden.

GBGGZ:
De GB-GGZ is bedoeld voor enkelvoudige stoornissen bij mensen die pre-morbide goed hebben gefunctioneerd en waarbij de klachten binnen 10 consulten goed te verhelpen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die een PTSS ontwikkelen na een ingrijpende gebeurtenis. De behandeling is dan veelal klachtgericht en kortdurend van aard.

SGGZ:
De SGGZ is bedoeld voor mensen bij wie er meer aan de hand is. Het gaat dan vaak om een combinatie van klachten en een belaste voorgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan een depressie bij iemand die onzeker is, een laag zelfbeeld en traumatische ervaringen in de voorgeschiedenis. Het aantal te vergoeden consulten is onbeperkt.

Hoe meld ik iemand aan?

  1. U laat de patiënt zelf een afspraak maken (bellen of online aanmeldingsformulier invullen) en geeft de verwijsbrief mee aan de patiënt.
  2. U stuurt de verwijsbrief per post of e-mail naar onze praktijk en wij nemen contact op met de patiënt.
  3. U meldt de patiënt aan via de website. De patiënt neemt de verwijsbrief zelf mee.

Welke stoornissen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering?
Enkele stoornissen in de GGZ niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn: aanpassingsstoornissen (overspanning en burn-out), relatieproblemen, slaapstoornissen en enkelvoudige fobieën.

Vergoeding voor deze stoornissen is wel mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Bij overspanning en burn-out verloopt vergoeding ook vaak via de werkgever.

Hoe zit het met relatietherapie?
Ten onrechte is het beeld gaan ontstaan dat relatietherapie niet meer wordt vergoed. Dit ligt iets genuanceerder. Er doen zijn twee mogelijkheden voor.

  1. Relatieproblematiek waarbij ook individuele problematiek/stoornis speelt: vergoeding vanuit de basisverzekering (GBGGZ of SGGZ). Verwijsbrief is nodig.
  2. Relatieproblematiek zonder individuele problematiek. Vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Geen verwijsbrief nodig.