Wij hebben geen regeling voor waarneming. In onze ervaring hebben cliënten daar meestal geen behoefte aan. Als er soms toch een moeilijke periode ontstaat voor de cliënt vanwege onze afwezigheid zoeken wij daar samen met de cliënt een oplossing voor.

Wij bieden geen 24 uur achterwacht voor crisissituaties. Een psychotherapiepraktijk is niet gericht op acute zorg en bij de intake letten wij erop dat uw draagkracht voldoende is om ambulante therapie aan te kunnen. Natuurlijk is een crisis niet altijd te voorkomen.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u in geval van crisis het beste contact opnemen met uw huisarts, vervangende huisarts of huisartsenpost afhankelijk van de regeling die uw huisarts heeft.